Grubins – Proizvodi, distribuira i pruža potpunu zaštitu Vaših ruku.

Nudimo širok spektar rukavica koje su specijalno dizajnirane kako bi zadovoljile precizne zahteve kupaca.

U zavisnosti od namena rukavice prilikom proizvdnje koristimo pešavno pletene i šivene  rukavice izrađene od čistog pamuka i presvučene prirodnim latexom.

 Izborom prorodnih materijala želimo našim kupcima da pružimo što veću udobnost i bezbednost prilikom rada.

 Nudimo rukavice koje su prvenstveno namenjene zaštiti od mehaničkog rizika. Ove rukavice su dizajnirane da pruže zaštitu od posekotina, ogrebotina, uboda i namenjene su radu u vlažnim i suvim uslovima. Takođe poseduju različite stepene zažtite  i  nude udobnost i lako rukovanje pri radu.

 Našim konstantniim istraživanjem i razvijanjem, jakom vezom sa kupcima i posedovanjem međunarodnih standarda za kvalitet verujemo da je vaša bezbednost naša misija.

ZANIMLJIVOSTI: Više od 25% povreda na radu su povrede sake i prstiju. Studiju koju je sproveo OSHA (Occupational Safety and Health Administration) pokazala je da 70 % radnika koji su prilikom rada povredili ruke nisu nosili zaštitne rukavice, a do preostalih 30%  je došlo zato što opreme nije bila adekvatna ili je bila oštećena